Zimska liga v ciklokrosu

Izvleček iz pravilnika KZS.

7.01

Za Zimsko ligo v ciklokrosu štejejo rezultati v posameznih kategorijah, ne glede na tip kolesa.


7.02

Za Zimsko ligo v ciklokrosu se točkujejo vsi slovenski kolesarji/kolesarke vseh kategorij, ki imajo veljavno

licenco KZS za tekoče leto in tujci z ustrezno licenco.


7.04

Za Zimsko ligo v ciklokrosu se točkujejo vse dirke, ki so v nacionalnem ciklokros koledarju KZS za tekoče leto, za

posamezno kategorijo.


7.05

Točkovanje za Zimsko ligo v ciklokrosu za posameznike/posameznice se vodi za vsako kategorijo posebej, po

naslednjem ključu:

Ciklokros dirke

in DP v ciklokrosu

Uvrstitev Točke
1 25
2 22
3 20
4 18
5 16
6 15
7 14
8 13
9 12
10 11
11 10
12 9
13 8
14 7
15 6
16 5
17 4
18 3
19 2
20 1

7.06

Vsak tekmovalec prejme za start 10 tk.

 

7.07

Zmagovalec Zimske lige v ciklokrosu je tekmovalec/tekmovalka, ki osvoji največ točk. V primeru, da je več tekmovalcev/tekmovalk osvojilo enako število točk velja boljši rezultat oziroma boljši izkupek na:


1.     davnem prvenstvu v ciklokrosu
2.     zadnji dirki sezone

 

7.08

Tekoče rezultate in vse novice v zvezi s točkovanjem Zimske lige v ciklokrosu bodo na voljo na spletni strani

Kolesarske zveze Slovenije in na prijavim.se